E, aprés algun temps, en la fi de l'estiu...


Obra:Crònica (p. 64-65)
Comarca:Safor

testing image

12. E, aprés algun temps, en la fi de l'estiu, anam-nos-en a València, e, com hi fom, venc a nós per missatger del dit rei de Mallorques mossèn Pere Ramon de Codolet, majordom seu. E volia'ns fer relació de la missatgeria per què era vengut, e dixem-li que nós havíem ja ordonat d'anar a caça de porc en les partides del monestir de Valldigna, car en aquell temps no havia encara, en nostra senyoria, caça de porc senglar, sinó en les muntanyes de Jaca e al peu del Moncayo e en les marjals de les muntanyes del dit monestir de Valldigna, de Oliva e de Dènia, e açò per tal com la terra era lladoncs pus poblada de gents que ara no és, per raó de les mortaldats e guerres que es són aprés seguides; per què lladoncs escoltar no el poríem; mas, com seríem tornats de caça, l'escoltaríem. E, com haguem feta nostra caça e fom tornats en València, lo dit mossèn Pere Ramon de Codolet explica'ns la sua missatgeria, e dix-nos que el rei de Mallorques havia proposat de fer guerra palesa al rei de França, e açò per los torts que li feïa en la vila de Montpeller, e que nós d'açò li haguéssem d'ajudar e valer.

 

12. I, després algun temps, en la fi de l'estiu, anam-nos-en a València, i, quan hi forem, vengué a nós per missatger del dit rei de Mallorques mossèn Pere Ramon de Codolet, majordom seu. I volia'ns fer relació de la missatgeria per què era vingut, i diguérem-li que nós havíem ja ordenat d'anar a caça de porc en les partides del monestir de Valldigna, ja que en aquell temps no havia encara, en nostra senyoria, caça de porc senglar, sinó en les muntanyes de Jaca i al peu del Moncayo i en les marjals de les muntanyes del dit monestir de Valldigna, d'Oliva i de Dènia, i això per tal com la terra era aleshores mes poblada de gents que ara no és, per raó de les mortaldats i guerres que es són després seguides; perquè aleshores no el podríem escoltar; mes, quan seríem tornats de caça, l'escoltaríem. I, quan haguérem feta nostra caça i fórem tornats en València, lo dit mossèn Pere Ramon de Codolet explica'ns la seva missatgeria, i dix-nos que el rei de Mallorques havia proposat de fer guerra palesa al rei de França, i això pels torts que li feia en la vila de Montpeller, i que nós d'això li havíem d'ajudar i valer.