É nós depuis, a cap d'alguns dies


Obra:Crònica (p. 45-46)
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

23. "É nós depuis, a cap d'alguns dies, partim de la dita ciutat de Saragossa, e venguem-nos-en a Lleida, e, com entram en la dita ciutat de Lleida, fom aquí reebuts ab gran alegria e gran festa, e gran honor qui ens hi fo feta per tots aquells qui eren en la dita ciutat. E van-nos eixir a reebre, defora de la ciutat, ab armes, cent hòmens de cavall, tots guarnits, e ab gran gent de peu ab armes, bé e honradament. E entram-nos-en en la dita ciutat e descavalcam a la Seu, e aquí fem reverencia a nostre senyor Déu e creador nostre Jesucrist e a nostra dona santa Maria. E, feta reverencia, pujam-nos-en a nostre Castell, on era nostra posada.

24. E estatns nós en la dita ciutat fo assignat cert dia per nós a tots los prelats, rics-hòmens, cavallers, ciutats e viles de Catalunya, que compareguessen denant nós en lo dit castell per fer-nos sagrament de feeltat e per oir algunes paraules per nós ordenades de dir dins nostre cor.

 

23. I nós després, al cap d'alguns dies, partim de la dita ciutat de Saragossa, i venguem-nos-en a Lleida, i, quan entràrem en la dita ciutat de Lleida, fórem aquí rebuts amb gran alegria i gran festa, i gran honor qui ens hi fou feta per tots aquells qui eren en la dita ciutat. I van-nos eixir a rebre, defora de la ciutat, amb armes, cent hòmens de cavall, tots guarnits, i amb gran gent de peu amb armes, bé i honradament. I entram-nos-en en la dita ciutat i descavalcàrem a la Seu, i aquí férem reverència a nostre senyor Déu i creador nostre Jesucrist i a nostra dona santa Maria. I, feta reverència, pujam-nos-en a nostre Castell, on era nostra posada.

24. I estant nós en la dita ciutat fou assignat cert dia per nós a tots los prelats, rics-hòmens, cavallers, ciutats i viles de Catalunya, que compareguessin davant nós en el dit castell per fer-nos sagrament de fidelitat i per oir algunes paraules per nós ordenades de dir dins nostre cor.