La plaça de Santa Maria és una petita obertura...


Obra:Banyoles vora el llac (p. 64)
Municipi:Banyoles

testing image

La plaça de Santa Maria és una petita obertura en l'atapeïda munió de carrers estrets que formen l'entrelligat d'aquesta part de Banyoles. Se'n diu plaça, però aquesta paraula s'ha d'entendre més aviat en terme d'hipòtesi que no pas de realitat. Aquí els carrer s'ajunten i s'eixamplen una mica. A l'esquerra, arraconada entre el temple, la casa rectoral i una dependència seva, s'ha fet una vorera que s'ha pavimentat amb pedra i s'hi han plantat un parell d'arbres: aquesta part i la calçada un xic més ampla formen la plaça de Santa Maria.

No cal dir que el més important d'aquesta plaça és l'església que s'hi alça i que és coneguda amb el nom de Santa Maria dels Turers.

Santa Maria, parròquia de Banyoles, nucli que centralitza la vida religiosa de la ciutat, té un lloc molt impor­tant al cor de tots els banyolins, àdhuc d'aquells que miren les coses relacionades amb els capellans d'una ma­nera més aviat emmurriada. I és natural. La majoria hi hem estat batejats, confirmats, hi hem passat per primera volta per la porta estreta del confessionari, hi hem sentit el lluminós atabalament de la comunió i del casament i tenim l'esperança de passar-hi l'atabalament definitiu quan ens diguin la darrera missa, de cos present.