A Sant Feliu, no hi entràrem mai per la porta principal.


Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

A Sant Feliu, no hi entràrem mai per la porta principal. La porta principal d'aquesta església, no l'he vista mai oberta. Dóna al carrer de la Barca, que és la continuació del de Calderers. Aquesta  façana és aberrant a l'esperit del temple: és una façana neoclàssica del segle XVII amb una escalinata d'esglaons baixos davant de la gran portalada. És una cosa dura i enravenada, imbuïda dins del temple, i consta de dos cossos, amb quatre columnes cada un i algunes buides fornícules; a sobre es bada un gran rosetó i s'acaba amb tres finestrals coronats per un ampit. Porta tancada.