Està sofrint un verdader calvari aquest arc que avui reproduïm...


Obra:Mots propis i altres proses (p. 101-102)
Municipi:Centelles
Comarca:Osona

testing image
Veu de Llorenç Soldevila:http://www.endrets.cat/bloc/wp-content/uploads/2012/03/stasofrintunverdader.mp3

Està sofrint un verdader calvari aquest arc que avui reproduïm, degut a la deixadesa dels veïns cultes de Centelles i la mala obra dels que frueixen tot fent-lo enderrocar. Aquest arc, únic, podríem dir, a Catalunya, com a record de la fortificació migeval, es troba quasi en runes i acabarà per desaparèixer si no s'hi posa una immediata i molt enèrgica esmena.

Es puja al monument —s'entén, a ço que en queda encara— per una històrica i curiosa escala de caragol, la qual serveix també d'esbarjo als ignorants iconoclastes. Es pot dir que ja no en queda res d'aquesta escala. I no parlem de la importància que donava a Centelles el posseir una veritable joia d'arquitectura a la mateixa entrada vella del poble, i de pur estil gòtic català.

La Mancomunitat de Catalunya deuria fer-se'n eco. Per sota del portal passa la carretera de Sant Feliu de Codines, de la Mancomunitat. Com sembla que ningú vol declarar-se'n propietari, seria bé que els diputats catalans acordessin quelcom per la restauració o conservació de ço que mereix tant de respecte. De l'arc de Centelles, ço que no malmeten els seus fills ingrats ja comença a enrunar-se i a caure per si sol.