El cert és que fou construït dintre els límits de l'Amer...


Municipi:Amer
Comarca:La Selva

testing image

El cert és que fou construït dintre els límits de l'Amer actual un monestir benedictí, que de seguida agafà una gran importància. L'església, posada sota l'advocació de santa Maria, sant Joan i sant Benet, fou consagrada pel bisbe de Girona el 949, amb assistència del comte Borrell. «A l'ombra del monestir —escriu el senyor Botet— nasqué i cresqué la vila d'Amer, es desenrotllà el conreu en la vall i en tota la rodalia, essent una mateixa la història de la comarca i la del monestir.» Molt aviat, l'augment de la població exigí l'erecció d'una parròquia i a dit efecte fou edificada l'església de Sant Miquel, esmentada en documents del segle XII.

La notaria d'Amer i comarca és antiquíssima. Jaume I la cedí al monestir, probablement perquè no hi tingué més remei, perquè la vila era de feudalisme eclesiàstic. Donà també el dret de fer els mercats. Un dels aspectes més permanents de la política econòmica de Jaume I fou donar el dret de fer mercats. En donà tants com pogué i inaugurà una llibertat de compra i venda de mercaderies que no crec que fes cap mal. El 1274 se celebraren a Amer els primers mercats.