Vaig deixar-la per recórrer els departaments dels homes.


Municipi:Salt
Comarca:Gironès

testing image

Vaig deixar-la per recórrer els departaments dels homes. Estaven en un edifici de planta baixa, format per quatre immenses quadres llargues i estretes com un budell. Distribuïts sense gaire art ni mirament, allí hi havia els dormitoris, els menjadors, la infermeria, unes rudimentàries cel·les per als furiosos, altres, més rudimentàries, destinades a les aplicacions hidroteràpiques, i no recordo què més. El lamentable quadrilong tancava el pati voltat d'arcades, sota les quals, els dies de mal temps, s'apilonaven els asilats. En fixar-me detingudament en l'estat i condicions d'aquelles dependències, vaig sentir-me aclaparat. Aquí, però, la sensació d'mpotència que m'havia corferit abans anava seguida d'una cordial protesta. M'indignava en nom de la Ciència i de la Pietat cristiana. Tot el que veia era enutjós, tot tenia un aire d'abandó, de fredor llòbrega, d'ignorància i de misèria oficials. La humitat dels camps traspuava pels enrajolats, la humitat de les boires per les parets, la de les pluges recents, pels sostres; un tempanell de fustes que no arribava al sostre servia il·lusòriament per a separar els malalts infecciosos dels que no ho eren; en els dormitoris, els llits, col·locats en dues rengleres, estaven tan junts que, entre l'espona de l'un i l'espona de l'altre no hi havia lloc per a despullar-se; les màrfegues penjaven com tripes buides, i els coixins no eren més turgents, i presentaven, al mig, una sinistra aurèola de brutícia; i no cal parlar del pati.

Al pati, els boigs passaven la major part dels dies; era el lloc de reunió de les sofrences sindròmiques de la psicosi, un mostrari d'aclaparaments idiòtics, de mobilitats desficioses, de basardes soporíferes, de tortures vergonyants, d'ansietats incontenibles, de deliris plàcids i furiosos, d'al·lucinacions inefables i esgarrifadores, de dolors silents, de vociferacions agudes, de cants i rialles impulsives, de ganyotes estereotipades o vertiginoses i de gestos de tota llei, acrobàtics, hipnòtics, místics, rotundament irats, planyívols, superbs; en fi, una veritable i hòrrida confusió, un infern d'ànimes malaltes, sotmeses als turments més ocults, més inconcebibles, més tràgics que existeixen.