El manicomi dit Mas Prunell està enclavat...


Municipi:Salt
Comarca:Gironès

testing image

El manicomi dit Mas Prunell està enclavat al mig de la plana de X. Mas Prunell era, primitivament, una gran casa de pagès. Encara avui no ha perdut la seva fesomia rural. Subsisteix 1'ampla i espaiosa entrada, la gran cuina amb la seva llar de campana, L'escala rústega que mena a les cambres altes (la disposició de la qual s'ha fet més còmoda, eixamplant-la i rebaixant els esglaons) i el que no subsisteix s'endevina per la seva distribució característica, exclusiva de les masies catalanes.

A l'entorn d'aquell edifici principal, en créixer la població d'orats, s'hi han anat construint altres cossos a manera de casernes i pavellons, sense norma ni concert, atenent només les necessitats peremptòries. Així la cuina, quan fou insuficient la del Mas Prunell, es construí de bell nou, isolada i desavinent, i, els dies de pluja, la minestra dels boigs, en passar pels espais descoberts, s'enaigualeix amb els regalims dels núvols.

En conjunt resulta un campament provisional rodejat d'un fossar sec, en escaire i d'una alta estacada amb xarxa metàl·lica.