La farinera Teixidor, un edifici molt més important...


Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

La farinera Teixidor, un edifici molt més important que la majoria de les capelletes romàniques que l'administració amorosament restaura, corre el perill de perdre's irremisibleent i és, encara!, un dels edificis amb més personalitat de Girona i d'una extraordinària bellesa.