Lo pare Falgàs


Obra:Pàtria (p. 641-642)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

Lo pare Falgàs

 

Tradició empordanesa

 

Si l'ermita del Mont no té campana,

què en fa del campanar?

Cada dia la Verge la demana,

qui la hi voldrà donar?

 

Se'n va el pare Falgàs cap a Girona,

a casa d'un courer,

que de la fosa en treu una de bona

per l'acimat cloquer.

 

—¿Doncs, per quin bou heu fosa eixa esquelleta?

—Esquella li dieu?—

—lo courer li respon—. Per qui l'he feta?

Per vós, si la moveu.—

 

Agafant-la pel jou, d'una braçada

se la carrega a coll,

una biga que veu arraconada

servint-li de bescoll.

 

En la Rossoladora se traboca;

hi puja tan rabent

que com cera blaníssima la roca

ses genolleres pren.

 

Uns batedors del pobre frare es riuen:

—No aneu prou carregat?

Eixa campana, si voleu —li diuen—,

vos l'omplirem de blat.

 

N'hi posen d'una a una set quarteres,

i, dant-los-en mercès,

juga, pujant al Mont per les dreceres,

a qui correrà mes.

 

Puja el blat al graner del santuari,

l'esquella al campanar:

—A ser gaire més alt —diu—, l'arribar-hi

m'hauria fet suar!—