L'estudiant hi purgava també les pròpies decepcions.


Obra:Dies verges (p. 85)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

L'estudiant hi purgava també les pròpies decepcions. A través de la vida parroquial, s'havia fet una visió arcàdica del seminari: l'or de la casulla, la pompa del tàlem, la facultat de remissió de culpes... Però passats els primers temps, constatava només que platitud i rutina lla on imaginà sublimitat, i s'esfondrava el somni. Tot hi era de segona mà, mobles i paraules: mai una expressió inèdita, amb foc propi, sinó els símbols rebregats que el retornaven a la nyonya de les primeres lletres. Havia anat al seminari a fer-se home i hi trobava tan sols un tracte d'infant, uns llibres d'infant i unes sancions mes puerils encara... I això perduraria catorze anys, perquè àdhuc quan lluiria la tonsura, al llindar del diaconat, encara algú el castigaria «de genollons tot el rosari» i li diria de tu, amb aquell tu depriment que acusa servitud...