Les Voltes d'En Rosés no són pas tan velles...


Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

Les Voltes d'En Rosés no són pas tan velles com les de la plaça del Vi. Són també d'un gust més pobre i més arrilat i les cases del voltant no semblen pas fetes de tan bons materials. Algunes cases d'aquestes tenen herbes a les cornises i a les parets, clapes de molsa i riells equívocs d'humitat. Els sostres de les voltes no són pas arquejats, sinó que tenen cairats emblanquinats recoberts d'una capa de pols i de nius de teranyines. De vegades es veu en algun racó com es balanceja una aranya. Les columnes extremes són mantingudes per contraforts pesats.

Aquestes voltes foren, a l'època dels carros i de les tartanes, i a més forta raó a la de les diligències, un dels centres de Girona més vitals. Era el punt dels ordinaris, dels traginers i dels passavolants. Les cases de menjar, que sovintegen pels seus voltants, les quadres fosques, que encara s'hi veuen, són la reminiscència dels antics hostals. De tota manera, les Voltes d'En Rosés mantenen el seu prestigi i els dissabtes tenen una animació concentrada. En els pisos llòbrecs d'aquest paratge, hi viuen metges, advocats i homes de negocis en un ambient que sembla concentrar la quinta essència de la vella i impressionant ciutat.