Als martres del Bruc


Obra:Dins La Veu de Montserrat (p. 212, núm. 27)
Municipi:Bruc
Comarca:Anoia

Podem llegir els textos davant el monument al Timbaler del Bruc, obra de Frederic Marés i inaugurat en ple franquisme, el 1952. Jacint Verdaguer (Folgueroles, 1845 – Vallvidrera, 1902) fa una recreació estrictament historicista dels fets de la guerra del Francès enaltint, això sí, el sentiment patri, a cavall d'Espanya i Catalunya, expressat amb un sonet, forma poètica usada en comptades ocasions pel poeta.

Les altres dues mostres, obres de Manuel Ribot i Serra (Sabadell, 1859–1925) i Jaume Boloix i Canela (Igualada, 1866–Barcelona, 1921), de caràcter més narratiu, detallen els aspectes més populars de la tradició i el mite a partir de la figura del Timbaler del Bruc o de la barretina i els herois igualadins.

testing image

Als martres del Bruc

Martres del Bruc, deixau la vostra estada
On feis ja temps la funeral dormida,
Que avui la pàtria catalana us crida
Per coronar-vos en la vostra diada.

Aixecau-vos adés los d'Igualada,
De Manresa y Piera, gent ardida
Que aquí vàreu donar la vostra vida
Per lo llorer de la immortal jornada.

Per la justícia del bon Deu lluitareu,
La llibertat de nostra terra i l'honra...
I la glòria dels forts així alcançàreu.

Una altra llibertat vui ens deshonra
Sens fe, sens caritat, sens esperança...
Martres del Bruc, feim recular-la a França!