Maymó Cresques, entre els divuit i els vint-i-tants anys...


Obra:L'evangeli gris (p. 77)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

Maymó Cresques, entre els divuit i els vint-i-tants anys va sentir la fiblada agradosa d'escriure, gairebé com tots els erudits de la seva època. Tenia una sòlida formació literària i religiosa, amb coneixements de filosofia i de ciències naturals, sobretot de medicina. Havia estudiat la Tora, la Mishnà, la Gemarà i els comentaris, tant a l'escola rabínica de Girona com amb el seu pare, un gran coneixedor de la llei i dels costums i un home savi i recte. En una època de polèmiques fortíssimes entre els diferentes corrents del judaisme, Selomó Cresques va educar el seu fill en una filosofia oberta i integradora, damunt els fonaments de l'estudi de la Tradició oral que havia iniciat a Girona Isaac el Cec i que havien recollit tants d'altres, entre ells, Mossé ben Nahman, el seu avantpassat, de beneïda memòria. Aquestes belles expansions místiques les volia barrejar Selomó Cresques amb la seva admiració personal i profunda per Maimònides —el nom de Maymó del seu fill era un producte directe d'aquesta admiració— i per qui pels camins marcats per Maimònides havien volgut aportar les innovacions racionalistes. Així, Maymó Cresques havia llegit, ja des de ben aviat i per indicació expressa del seu pare, obres de tots els corrents i totes les posicions, des dels innombrables escrits amb les idees d'Isaac el Cec fins la Guia dels Perplexos; des del Llibre del Signe, d'Abulafia, fins la Meditació de l'Ànima, d'Abraham bar Hiyya.