El sol del claustre és ple de lloses sepulcrals de canonges...


Obra:Girona, un llibre de records (p. 193-194)
Indret:Claustre
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

El sol del claustre és ple de lloses sepulcrals de canonges, preveres i clergues del capítol. N'hi ha moltes amb escuts nobiliaris. Altres són llises, mig esborrades. Totes són iguals. Hi ha, a les parets, algun notable sepulcre. El pas del temps ha deixat en la quietud del lloc la vaga vibració d'una corda llunyana. El jardinet del centre és una mica esquàlid i abandonat. La pressió de l'alçada de la catedral adjacent, que devora l'antiga, dóna al claustre una humilitat i una compunció arraulida i taujana.

En els seus capitells — que m'encantaven — hi ha moltes representacions iconogràfiques en l'estil meravellós del romànic. El pilar de l'angle sud-oest comença amb la creació d'Adam i Eva i s'acaba amb la construcció de l'Arca. En el pilar sud-est hi ha altres escenes de la història sagrada: la història d'Abraham i de Jacob. Entre pilar i pilar hi ha escenes de la nativitat i de la vida de Jesús, la seva davallada als inferns i la història del ric i de Llàtzer. En la galeria de sol ixent hi ha la història de Samsó, i en la de ponent, escenes de treball de picapedrer i la benedicció de les obres del temple i representacions de la vida de Noé. La galeria nord no presenta, en canvi, cap escena dels llibres antics. Hi ha composicions amb animals reals i fantàstics i moltes filigranes fetes amb la flora romànica, a base sobretot de l'iris, que es presta a ésser entrellaçat. No podia passar davant d'aquestes escultures plenes de vida, de gran caràcter, que tenen mil anys, sense quedar-hi embadalit llarga estona.