La primera impressió que sentia era la d'enxiquir-se.


Obra:El vagabund (p. 33)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

La primera impressió que sentia era la d'enxiquir-se. L'amplària colossal i agosarada de la nau única, l'esveltesa de les columnes i dels arcs que talment sembla que vagin a cercar les claus de la volta a l'infinit, i la majestat del conjunt, alhora que meravellen el visitant, li produeixen la rara il·lusió de tornar-se una volva.