La plaça de la Catedral és una caixa de pedra...


Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

La plaça de la Catedral és una caixa de pedra de la qual emergeix amb una arrencada majestuosa la cèlebre esglaonada de Santa Maria. L'esglaonada en pujar es va eixamplant en replans amb balustres coronats en els angles per pedres de granit esfèriques d'estil herrerià. Aquesta ascensió es produeix entre el casal de la Pia Almoina, a la dreta, el convent del Cor de Maria i la Domus Canonicarum a l'esquerra, i parteix de la perfecta catifa de petits palets de riera — organitzats en cercles i formes estrellades tancades en quadrats blancs — que hi ha davant de casa Pastors i del Palau de Justícia.

L'edifici del convent del Cor de Maria no té pas la noblesa de la Pia Almoina; està recobert d'una capa sinistra de calç, sobre la qual hom ha volgut imitar els carreus; aquest edifici té a sobre una torre coronada per un àngel de ferro laminat que toca la trompeta.

A sota l'ala d'aquest edifici hi ha un seguit de nius d'orenetes. La Casa dels Canonges és un casalot de color de crema d'un dels pisos superiors del qual surt un pont que porta a peu pla a l'entrada de la catedral. Aquest edifici fa amb la Basílica un angle molt agut, obscur petri cul de sac de la base del qual es veu en tota la seva meravellosa vigoria l'aresta d'angle de la catedral.

La plaça de la Basílica té dos braços: la Força i el portal de Sobreportes, que són els dos conjunts civils de pedra més impressionants que ha deixat a Catalunya la vida feudal.