A la Mare de Déu de la Pera


Obra:Antologia poètica (p. 101)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

A la Mare de Déu de la Pera

 

¡Oh Mare de Déu de la cara rodona,

el llavi molsut i la galta bufada,

amb la sotabarba de grossa matrona

i les mans amb clots, com les d'una criada!

 

¡Oh Mare de Déu amb manto i corona

duts amb el descuit d'una dona deixada

portant el Jesús com vulgar minyona,

du al braç el cistell curull de comprada!

 

¡Oh Mare de Déu, ben pagesa de cara,

pagesa de mà i de cos més encara!

Ton posat es brusc, mes m'ensenyes la pera

 

tan plena de goig i amb tan gran placidesa

que si, las de pujar, placenta ella m'era

tant sols la prendria, de tu que ets pagesa.