Aquesta plaça, malgrat les restauracions que han sofert...


Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

Aquesta plaça, malgrat les restauracions que han sofert alguns edificis que la volten, és una pura delícia, i els til·lers que guarden la font del mateix nom fan una taca de verd profund sobre els carreus de pedra —el Palau del Bisbe, la catedral—, d'una sòbria elegància. Els arbres fan dues files davant la font gòtica del bisbe Bernat de Pau; l'aigua hi rajava per la boca de tres caps de lleó, avui desfigurats, a sobre dels quals hi ha un relleu de pedra que representa un paó reial amb una gran cua, petulant, amb una mitra de bisbe sobre el cap. El paó forma part de l'heràldica d'aquell prelat.