Porta Rufina


Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

Porta Rufina

 

Sobre peus de mur carrat

he tramuntat la boirina

de tants segles que l'espina

de cada un se m'ha clavat.

 

I amb el nom agosarat

de la matrona mes fina

he alçat murs de mantellina

com un bleix d'eternitat.

 

Delejant llargues estances

sota algun sol de bondat,

simitarres he blegat,

 

cansada d'espuntar llances.

Ara em canten benaurances

les campanes de ciutat.