Els dijous solíem anar, pel portal de Sant Cristòfol...


Obra:Girona, un llibre de records (p. 105-106)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

Els dijous solíem anar, pel portal de Sant Cristòfol, a les Pedreres. Per arribar al portal de la muralla poden seguir-se tres camins, tots tres clàssics en els itineraris de la Girona vella.

El primer segueix un instant el carrer de Bell Mirall i enfila després el carrer dels Alemanys. [...]

El carrer dels Alemanys és el que s'ha conservat més pur de Girona, el que conté, a sobre, menys restauracions, mutilacions, afegits i pegats. L'ha salvat la llunyania, el seu arrecerament multisecular. El carrer és estret, sinuós, empedrat i fa pujada. Hi flota un silenci prodigiós, una solitud encantada, i les pedres hi tenen un color torrat —sienes i or— en la calma de cristall de l'aire ombrejat. La gran qualitat d'aquest carrer s'explica, en part, al meu entendre, pel nombre petit, per no dir escàs, d'obertures que hi tenen les cases. A Girona hi ha un amuntegament tan gran de portes, finestres, balcons, forats i lluernes, que arriba a marejar. N'hi ha tantes, d'obertures, de tantes classes i dimensions, hi són tan espesses en els panys de parets, generalment irrisoris, de les cases, que hom arriba a sentir, de vegades, aquella mica d'angúnia de les coses que han perdut intimitat.