Aquell any la festa de la Mare de Déu dels Desemparats...


Obra:L'últim serf (p. 131)
Municipi:Dénia
Comarca:Marina Alta

testing image

Aquell any la festa de la Mare de Déu dels Desemparats tingué en Dénia un caire nou. La feren uns mariners salvats miraculosament d'un fort temporal. Llavors, pregaren a la Mare de Déu que veneren en el convent de la Mar. Li pregaren des del perill de la barca; llurs famílies des de l'escullera, cara a la borrasca. Anguniosos uns i altres; no podien guanyar l'entrada del port, sempre costosa. Ones encontrades juntaren les forces com braços amorosits i la barca ixqué de la suprema desesperació a les aigües relativament tranquil·les de l'entremig de les esculleres. La Verge els havia salvat i est any faria en el mateix sardinal el camí d'aquella nit fortunal. Festa senzilla i clamorosa, festa de cors enfervorits. La Mare de Déu embarcaria triomfal, voltada de tota mena de vaixells disponibles, engrandits de banderoles i sorollosos d'esclafits. L'escorta de la Gran Senyora eren els hòmens de mar que li devien la vida.

Pocs faltaren a la festa. Feren el diumenge complet sense malestar pel que poguera fer-los falta el dilluns.