Al País Valencià, als Països Catalans, hi ha uns quants Castellons...


Indret:Ajuntament
Comarca:Plana Alta

testing image

Al País Valencià, als Països Catalans, hi ha uns quants Castellons, i aquest, el de Plana, el més gran de tots, pràcticament té atribuïda l'antonomàsia del topònim. Capital de província, i en els darrers temps reforçat per un estimable impuls industrial, Castelló no ha deixat de nodrir-se de la seva tradició agrària, i en preserva les millors virtuts. No és una ciutat massa monumental: com en tants altres llocs de les nostres contrades costaneres, la pròpia vitalitat ha estat la causa d'una expansió eufòrica, una mica caòtica, però inevitable, víctima de la qual deuen haver desaparegut edificis venerables. Al nucli antic, un campanar exempt, popularment anomenat «el Fadrí», simbolitza les fidelitats locals. Les festes de «la Madalena» commemoren la baixada d'uns pobladors medievals des de la muntanya pròxima a la planura d'ara: una processó on la gent porta canyes en comptes de ciris, i lluminàries espectaculars -les «gaiates» refà, cada any, l'itinerari d'aquella instal·lació originària. Fa bonic. I són famoses les «corregudes de bous» del moment: inicien els cicles tauròmacs celtibèrics.