Hora i mitja després d'haver albirat les illes...


Obra:De mar estant (p. 67)
Comarca:Plana Alta

testing image

Hora i mitja després d'haver albirat les illes, emmarcades en un escenari sumptuosament cinematogràfic, la visió canvia però la màgia hi roman: disseminades com un ramat d'ovelles al llarg d'un arc de cinc milles, una arbitrària composició de retallats perfils de cartolina negra sembla flotar sobre les esvaïdes aigües del matí, com un prodigi de papiroflèxia. La Ferrera, piramidal, es projecta sobre l'allargassada i elegant illa Grossa o Mancolibre, i inventa una silueta híbrida que inútilment tractareu d'identificar en el llibre d'instruccions nàutiques; la Foradada, més al sud, encara no exhibeix la buida obertura que hi dóna nom i sembla perfectament irreal; més allunyat, el grup del Carallot o Bergantí resulta inconfusible amb el carés de vaixell navegant amb totes les veles desplegades.