Present de flors


Obra:Obra valenciana completa (p. 649-650)
Municipi:Alacant
Comarca:Alacantí

testing image

[Present de flors]

[Homenatge de germanor]

 

Ou, Alacant, València vui t'envia

un present de ses flors

en senyal de sa grata germania,

en fe dels seus amors.

 

Tu sempre fores noble, sempre bona,

i tens un sentiment

que a ton front ciny esplèndida corona,

lo sant agraïment.

 

Entre to monuments vore m'agrada

(potser és el millor)

la tomba augusta sempre venerada

d'un gran benefactor.

 

A eixa tomba, donant lliçó i exemple

als propis i als estranys,

vas generosa, com si fos un temple,

a pregar tots els anys.

 

València vol posar en aixa llosa

les flors que ara te du,

per si pot ser aixís més agradosa

l'ofrena per a tu.

 

Entre eixes tendres flors, plens d'alegria,

mos pobres versos van;

i si no puc donar-los poesia,

ells de son dolç aroma la pendran.