testing image

A Miquel Grau

Per cridar "vull l'Estatut!"
ai, ai, ai, ai...
Per cridar "vull l'Estatut!"
a Miquel l'assassinaren.

ço passà en Alacant,
soledat de l'ai, ai, ai...
ço passà en Alacant,
en Alacant el mataren

Per cridar "vull l'Estatut!"
a Miquel l'assassinaren.

Ja el porten a soterrar,
ai, ai, ai, ai...
Ja el porten a soterrar,
l'acompanya tot lo poble.

No poguérem dir-li adéu,
soledat de l'ai, ai, ai...
No poguérem dir-li adéu,
perquè el taüt ens furtaren.

Ja el porten a soterrar,
l'acompanya tot lo poble.

Per guanyar la llibertat,
ai, ai, ai, ai...
Per guanyar la llibertat,
quants germans tenen de caure.

Miquel Grau ja no està ací,
soledat de l'ai, ai, ai...
Miquel Grau ja no està ací,
quan avui tots l'esperàvem.

Per guanyar la llibertat,
quants germans tenen de caure.