415 (fragment)


Obra:Llibre dels Fets (p. 341)
Municipi:Alacant
Comarca:Alacantí

testing image

415 (fragment)

 

I, altre dia, anem-nos-en a Nonpot que és aldea d'Alacant. I en l'altre dia entram en Alacant i aquí ordonam nostra companya. Nós estant en Alacant ajustam nostres fills l'infant En P., i l'infant En Jacme, i el bisbe de Barcelona, i nostres rics hòmens en l'església d'Alacant, en la novella de fora, no en la major. I foren-hi los cavallers aitambé, i dixem-los que nós entràvem en la conquesta del rei de Castella, i que els volíem dar doctrina com se captenguessen en armes i en altres coses.