De bon matí preparà les coses...


Obra:Llegendes alacantines (p. 54-55)
Municipi:Alacant
Comarca:Alacantí

testing image

De bon matí preparà les coses i se n'anà a sentir missa al monestir de la Santa Faç, on, en acabar, demanà parlar amb l'abadessa. Aquesta superiora d'una orde de clausura, el rebé a través de la reixa i després d'acceptar-li el dret d'asil i protecció que demanava per als seus béns, adquirí el compromís de transmetre el seu secret mitjançant una ordre escrita de l'abadessa que la succeiria; ordenant-li que així el tornara a manar a les altres abadesses que al llarg del temps vindrien, fins que es presentarà el successor i hereu d'aquest home, a qui reconeixeria perquè duria una acta notarial on es testificarà que: La persona portadora d'aquest document és Oriol Vidal.