El tracte familiar i continuat amb homes de totes les nacions d'Europa...


Indret:Port
Municipi:Alacant
Comarca:Alacantí

testing image

El tracte familiar i continuat amb homes de totes les nacions d'Europa que freqüenten el port ha comunicat als alacantins tratges i costums que a penes es coneixen en l'interior del regne: la contractació i els seus beneficis han portat multitud de famílies nacionals i estrangeres, que mesclades al present formen un poble en gran part nou, com ho evidencien els llinatges, els seus cabals i l'exportació han fomentat l'agricultura i vivificat el poble, que augmenta i millora contínuament.