testing image

Alacant, encara

 

Retornarà     de nou sobre el meu port

l'eternitat      del dubte entre senderes

d'escuma i de blavor.      Per les voreres

potser mai més      niarà el desconhort.

 

Viuràs la mar         i fugirà la mort,

que semblarà         més lluny entre palmeres.

I el sol romprà temors     de les primeres

il·lusions      que ens envia la sort.

 

Vindran marins      del nord entre presagis.

Mirarem lluny,       deslliurats del miratge.

Ancorarem la nau   sobre l'amor

 

i no tindrem           ja por d'antics naufragis.

Vaixells del món,    a favor de l'oratge,

ens diran la paraula: germanor.