I això sé jo per ço com era fadrí...


Obra:Crònica I (p. 51-52)
Municipi:Peralada
Comarca:Alt Empordà

testing image

I això sé jo per ço com era fadrí, i el dit senyor rei de Castella [Alfons X] i la reina jagueren aquella nit en la cambra de l'alberg de mon pare, on ja vos he contat que el damunt dit senyor rei En Jacme d'Aragó havia posat; sí que, per ço com lo rei de Castella i la reina ensems foren, aquella  féu hom un portal de l'alberg d'En Bernat Rossinyol, que tocava amb l'alberg de mon pare, per on lo rei passés a la cambra de la reina; i així per vista, no per oïda, vos puc dir açò per cert.