D'altres, contemplo des de la torratxa a sol post...


Comarca:Alt Empordà

testing image

D'altres, contemplo des de la torratxa a sol post, aquesta opalescència d'ocres i verds que matisen la plana, faixada per les aigües del golf. Només albiro, més alta que la meva, la noble casa de Contreras, materna de la meva mare, on varen néixer i viure dos grans escriptors, també castellonins, el savi jesuïta R. Ruiz Amado i aquell altre atribiliari cosí meu, Luís Ruiz Contreras, al qual encara tants de vosaltres recordeu. I molt més alta encara, com s'escau a la casa de Déu, l'enorme mole de la Seu morada i angulosa com una tela de Cézanne. Si a la seva ombra vellutada he crescut i viscut, dins els seus murs he passat també moments molt dolorosos, com aquells que vaig romandre-hi encarcerat mentre bullien els altars i les vestidures dels Sants fumejaven per terra com tions, en dantesc i espaventable incendi. Aquesta catedral que tots estimem per damunt de tot perquè és l'exponent més alt de la cultura i la història de Castelló d'Empúries, de la qual, fins i tot em sento una mica propietari perquè hi posseeixo la més irrenunciable de les finques: una senzilla llosa sepulcral amb el meu nom de família.