Puix que en ses obres no sols s'hi descobreix...


Municipi:Jonquera
Comarca:Alt Empordà

testing image

Puix que en ses obres no sols s'hi descobreix una ploma destra i polida, sinó també un temperament tan observador, que tot ho fa digne d'estudi, fixant l'atenció en tot, ja herboritzant, ja fent de geòleg, numismàtic, arqueòleg o bé mostrant-se aprofitat filòleg ajudant a l'obra grandiosa de purificació de nostre llenguatge, apuntant exemples que no li escapen de la conversa amb els muntanyesos traficants i els solitaris pastors...