Que Fages de Climent —que ja no era un Climent, sinó un Fages de Climent...


Obra:Escrits empordanesos (p. 355)
Municipi:Figueres
Comarca:Alt Empordà

testing image

Que Fages de Climent —que ja no era un Climent, sinó un Fages de Climent— nasqué a Figueres és indubtable. El fet es produí al carrer de Monturiol —com diu l'epigrama citat. En aquest carrer, hi nasqueren els tres genis de la població, que foren Monturiol l'inventor del submarí, Fages i Dalí. El fenomen fou exactament rodó. Brunet m'havia dit moltes vegades: Castelló és una població impracticable, hi ha una espècie d'impossibilitat d'arreglar res. És un desori total. La gent de Castelló només té un ideal: anar a viure a Figueres. És en aquest sentit que el naixement de Fages fou rodó: un castelloní que nasqué a Figueres. No es pot demanar més. Figueres té una situació d'una tal manera que presenta l'Empordà en tota la seva totalitat. Només hi ha, potser, l'Alfar que s'hi pugui comparar. Un castelloní nascut a Figueres, rodat. Ara, creure que Fages s'hauria pogut desarrelar de Castelló seria impensable.