Quan els sorolls s'adormen


Municipi:Figueres
Comarca:Alt Empordà

testing image

Quan els sorolls s'adormen

 

Els reflectes d'un llac...

Un cloquer romànic...

La quietud de la tarda

morenta... El misteri

de la nit propera... tot

es dorm i difumina...i

és allavors que baix la pàl·lida

claror d'una estrella,

vora el portal d'una casa

antiga es sent enraonar

baix i tot seguit els sorolls

s'adormen i el fresc

oreig de la nit gronxant

les acàcies del jardí

fa caure damunt dels

enamorats; una pluja

de flors blanques...