Amb els senyors Tognola, el senyor Mercader...


Obra:Escrits empordanesos (p. 286)
Municipi:Figueres
Comarca:Alt Empordà

testing image

Amb els senyors Tognola, el senyor Mercader començà a parlar de negocis, i així començà a madurar la idea de fer, en un lloc o altre, un hotel restaurant, partint de l'afluència turística. I així nasqué el projecte de fer un establiment a Figueres, exactament a la part nord d'aquesta ciutat i concretament a la intersecció de la vella carretera de França, que travessava la ciutat i la nacional II, que en aquest espai és de nova creació, quan fou desviat el trànsit del cantó de ponent de la vila. Els senyors Tognola l'ajudaren en la construcció i la posada en marxa de la instal·lació de l'hotel í li demanaren d'ocupar-se de la direcció general, quedant ells al marge. Així va poder disposar de les coses al seu gust, que no ha estat mai ni folklòric ni estrany, sinó normalíssim. Aquesta relació el portà a conèixer alguns hotels de l'espai de Lugano, en l'imponderable Ticino.

I aquest fou l'origen de la creació de l'Hotel Restaurant Empordà a Figueres i de les anades a Suïssa.