Accedí, doncs, a través del carrer dels Carboners...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Accedí, doncs, a través del carrer dels Carboners i la plaça de l'Arbre al carrer de Cavallers, el més majestuós i principal de València, per la voravia dreta del qual començà a baixar cap a la plaça de la Seu. Havia enfosquit completament. Els fanals d'oli que havien estat instal·lats recentment il·luminaven façanes pletòriques de filigranes vegetals i reixes treballades per mans artesanes. Des dels portals oberts, Knipffer observava discretament l'interior de les cases nobles. Reformats sobre l'estructura intacta dels casalicis gòtics anteriors, presentaven escuts barrocs centrats sobre la llinda, pati descobert i escala central generosament ampla, amb passamà contundent i graons de pedra picada.

Moltes d'aquestes edificacions eren autèntics palauets urbans. Davall els arcs portuguesos i les decidides voltes de l'entrada allotjaven un pou d'aigua fresca i un petit jardí amable de falgueres esplendoroses, amb espai sobrat per a les cavalleries i els carruatges dels nobles inquilins.