Molts valencians voldríem, mirant aquest palau...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Molts valencians voldríem, mirant aquest palau, que el nostre esperit cívic i polític fóra tan equilibrat, tan sòlid i tan harmònic com l'edifici on simbòlicament habita. El qual és tot de pedra ben picada, sense ornaments als murs, molt gòtic i una mica renaixentista. Tal com es veu ara, està compost d'un cos central rectangular i dos cossos més alts, a manera de torres, a ponent i a llevant. D'aquests dos cossos o torres, el que dóna a la plaça de la Mare de Déu (o més exactament al jardinet on antigament hi havia la Casa de la Ciutat), és original i autèntic. L'altre va ser afegit l'any 1952, però amb una imitació tan ben feta i tan minuciosa, que el qui no tinga una vista molt fina o no siga un expert en pedres, no és fàcil que puga descobrir l'engany al primer colp d'ull. Quant al cos central, va ser començat l'any 1421, però l'obra més important, que és el pati i la façana que dóna a la plaça de Manises, va ser construïda el 1481, sota la direcció de Pere Comte, arquitecte natural de Girona i veí de València, que també va dirigir l'ampliació de la catedral i la construcció de la Llotja.