A la Santíssima Verge


Obra:Poesies valencianes (p. 370)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

A la Santíssima Verge

 

I

 

Sa patrona València hui t'aclama,

i encesa de la fe en l'ardenta flama

t'entona, ¡oh Verge!, un càntic celestial;

i puix mon tendre cor t'ama i venera,

unir, reina dels àngels, jo volguera,

ma pobra veu a l'himne universal.

 

«Tota llengua és de Déu, si a Déu alaba»,

emperò aquella en què de nin resava,

és, per a mi, la que t'agrada més;

i ho crec aixina, virginal princesa,

perquè en los jorns de glòria o de tristesa

m'he expressat en ma llengua, i m'has entès.

 

Hui no és dia de dol: hui, Verge pia,

a ta capella vinc ple d'alegria

tres virtuts i grandeses a cantar;

mes al vórem, Senyora, en ta presència,

reconec i confese ma impotència:

no puc, no m'atrevisc; ¡sols sé resar!