I, quan ho haguem cobrat, demanam...


Obra:Crònica o Llibre dels Feits (p. 266-267)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

289

 

I, quan ho haguem cobrat, demanam a don Eixemèn Peres de Tarassona i a don Assalit de Gúdar, i diguérem-los:

—¿No val més la honta [l'afront] que han presa quan no saben partir la terra, que si ho haguéssem fet a pesar d'ells, i que us haguéssem lliurat?

I ells digueren que ens ho agraïen molt, i que n'havíem pres lo mellor consell. I nós diguérem:

— Nós vos mostrarem ara a partir la terra, i farets-ho així com se féu a Mallorques, que d'altra manera no es pot fer: vós baixats la jovada [1]a sis cafiçades [2] i haurà nom jovada, i no ho serà: i, d'altra part, que d'aquells a qui n'havem massa dat, que els torn hom a mesura segons la valor que han.

I ells digueren que ben deiem, i que altra carrera no havíem, i que així ho farien. I nós els diguérem, encara, que demanassen les cartes de les donacions, i nós, segons que veuríem, dar-n'híem [3] a aquells, segons que llur valor seria: i ho feren  i així partí's la terra. I per tal que sàpia hom quan fou presa València, fou la vespra de sent Miquel, i l'any de mccxxxix.

 


[1] Extensió de terra que  un parell de bous pot llaurar en un dia. Equival a 299,19 àrees.

[2] Extensió de terra que pot sembrar-se amb un cafís de gra = a 24 barcelles. Una barcella és una mesura per a àrids que equival a 1/6 de quartera. Una quartera equival aproximadament a 70 litres.

[3] En donaríem.