LLETRA DE CONSOL ADREÇADA AL POETA AUSIÀS MARCH...


Obra:Poesia completa 1976-2016 (p. 184-185)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

LLETRA DE CONSOL ADREÇADA AL POETA

AUSIÀS MARCH AMB MOTIU DE LA

COMMEMORACIÓ PERPETRADA PEL SIS-CENTS

ANIVERSARI DEL SEU NAIXEMENT

 

Enguany et toca a tu, poeta il·lustre,

rebre memòria, tones i tones

de memòria, allaus interminables

de paraules tan buides i tan fredes

com la tomba en què un dia et soterraren

fart ja de viure tanta meravella.

 

Enguany et toca a tu, ho sent moltíssim,

ser motiu d'espectacle i propaganda

de polítics terribles i culpables

d'altíssima traïció als teus versos,

servir de pulcríssima coartada

al teu assassinat de cada dia,

de lleixiu per rentar la consciència

perduda d'aquest poble que vol perdre's,

morir de la més alta indignitat.

 

Passarà prompte, però, no et preocupes.

 

I tornaràs a ser oblit il·lustre,

benigna companyia sols a estones

d'algun cor enamorat i ferit

pel mateix desig, per la por mateixa

que a tu et feriren i cantar saberes

per a tots, per a ningú, consol nostre.