Passada la plaça de l'Almoina, Guerau es disposa a entrar a la Seu...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Passada la plaça de l'Almoina, Guerau es disposa a entrar a la Seu per la porta del Palau. S'atura un moment a contemplar els arcs arrodonits d'aquesta construcció edificada al damunt de l'antiga mesquita de la ciutat i n'admira els capitells que narren escenes bíbliques. El sacrifici d'Isaac, Moisès que recull les Taules de la Llei, la creació de l'univers, el pecat d'Adam i Eva, el colom que sobrevola l'abisme. Es mira els catorze caparrons humans que hi ha sota del fris que tanca en línia recta el portal i llegeix les inscripcions que els enllacen de dos en dos. En Pere amb na Maria, sa muller. En Guillem amb na Berenguera, sa muller. En Ramon amb na Dolça, sa muller. Bertran amb na Berenguera, sa muller. Domènec amb na Ramona, sa muller. Francesc amb na Ramona, sa muller. Bernat amb na Flor, sa muller. Els catorze caparrons representen els set matrimonis que van acompanyar les mil donzelles que venien des de Lleida per casar-se amb els soldats de Jaume I el Conqueridor i donar origen així al Regne cristià de València. Tots ells van embarcar-se en un viatge que no sabien on els portaria, pensa Guerau fantasiejant per un moment que els catorze rostres prenen vida, que baixen d'allà dalt on reposen per explicar-li les seves desventures i grandeses.