La part més antiga és la Porta del Palau...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

La part més antiga és la Porta del Palau, que per ser l'única mostra d'art romànic que pot exhibir la ciutat, és una obra perfecta i delicada, d'exactes equilibris geomètrics. Va ser iniciada l'any 1262, en començar les obres de la catedral, i la influència de la seu de Lleida és ací manifesta. La relació especial entre València i les terres de Lleida, a mi me la van ensenyar ja de menut davant d'aquesta porta, i no pels detalls de l'arquitectura, sinó per les tres-centes donzelles que, segons la llegenda, va fer venir d'allà el rei Jaume I per casar-les amb els seus soldats que no tenien dona. Per acompanyar les donzelles, van venir també set matrimonis, que representen la població fundacional de la nova ciutat cristiana: són els catorze caps en pedra que apareixen a la part alta d'aquesta porta romànica. I tant se val si les set parelles són o no són figura dels primers repobladors, o si les tres-centes donzelles de Lleida no van existir mai, perquè allò que compta és la llegenda, que respon a una veritat certa i coneguda.