Mudança de la taula de l'almodí


Indret:Almodí
Municipi:València
Comarca:València

testing image

Mudança de la taula de l'almodí / Dimarts, lo primer de juny 1627, en lo almodí la taula dels albarans, a on se donen los albarans per a moldre lo forment, que estava entrant per lo almodí a mà esquerra, la mudaren a la mà dreta de dit almodí, a on se acostumaven fer les soltes en les reixes, de la qual part acostumen a lligar les cavalcadures del traginar i embrutar-se i a dita part a on se orina: cosa de València, que sols faça coses noves encara que no estiguen en son lloc los pareix ben fetes.