El paradís. Arqueologia


Municipi:València
Comarca:València

testing image

El paradís

 

Valencians, quin goig el vostre!

Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.

L'evitern paradís és a ca vostra.

De donar-me a triar, meu el faria.

Viviu-lo. No penseu en l'infern.

Del paradís al foc no s'hi va mai.