València, 28 de febrero de 1886


Municipi:València
Comarca:València

testing image

València, 28 de febrero de 1886

 

Molt senyor nostre i distingit amic: los amadors de les glòries valencianes, que són al mateix temps los amadors de totes les glòries de Catalunya, Mallorca i Aragó, celebraren lo dia 12 del corrent una sessió apologètica dedicada a V.

Mai, dende que la Societat existeix, lo tribut ha segut més digne ni més mereixent. Se tractava de l'autor de L'Atlàntida, de l'autor de Canigó, dos epopeies de diversa classe, però que proven també les diferents aptituts que a V. enalteixen.

Presidia l'acte aquell Pere Antoni Torres, autor de La clau de casa i Lo full de paper, que vui tenim la honra de que siga la primera autoritat de nostra provincia.

Lo que allí se digué, lo que allí se va llegir no li hem de dir a V.; contentes en saber que l'entusiasme per lo poeta i les seues obres fou tan gran que en ulls ja cansats de plorar, asomaven les llàgrimes.

Lo Rat-Penat vol fer públic lo testimoni de respecte i admiració que V. li mereix, i a l'efecte, tots los socis, den del més gran al més xiquet, firmen esta carta, breu expressió de sos sentiments de carinyo a V. qui en la llengua dels nostres avis ha sabut fer verdadera poesia espanyola.

Som de V. els més entusiastes i afectuosos amics q. s. m. b.

(Segueixen 57 firmes 2)