Les campanes de Sant Martí


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Les campanes de Sant Martí / Divendres a 29 de dit [mes], a les quatre hores de la vesprada, beneí lo rector de Sant Martí dos campanes noves que havien fet per al campanar nou de San Martí, la una anomenada Gràcia, que pesava dotze arroves, l'altra era nomenada Esperança, que pesava huit arroves. Les quatre que hi havia en lo campanar vell de Sant Martí, la major de aquelles, que es dia Martí, que la posaren devés lo carrer de Sant Vicent, pesava cinquanta-huit arroves i mitja; l'altra que es dia Antoni, que la posaren devés la placeta devés la Seu, pesava cinquanta-dos arroves, sis lliures; l'altra, que mira a la Mar, es diu Arcàngel Sant Miquel, pesa vint arroves; l'altra, que cau al carrer Principal, es diu Àngel de la Guarda, pesa vint-i-set arroves, tres lliures. Les quals quatre campanes se pesaren dalt en lo campanar nou divendres a 29 de octubre dit any 1627.