A poques passes de Sant Andreu i de Dosaigües...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

A poques passes de Sant Andreu i de Dosaigües queda una diminuta plaça, que la Casa Gran ha dedicat al savi maniser Rodrigo Botet, a costa de desdedicar-la a l'antic patró del Regne: sant Jordi. Al centre hi ha una altra font, la de les Gràcies, que sostenen un vuitcentista fanal; a les tres xiques els acompanyen altres tants cignes, i d'ací que el poble pla conega la font i la placeta per la dels «ànecs».

En la plaça hi hagué un palau, el de Vilaragut, en què s'havia allotjat el papa Luna i contragué matrimoni Alfons V. Com és natural, d'ell res en queda i damunt del solar descansa l'Hotel Astoria. Si bé és honest advertir que quan assolaren el casal només romania ja el nom, essent gran i escantellat, sense res notable a l'interior ni a l'exterior. L'hotel té un gran saló, de sostre elevat, i allí un tapís on figura, ni més ni menys, que la Rethorica --amb h intercalada- i un lloro o cotorra dintre d'una gàbia. Al bar de l'hotel, i per les fires, s'ajunten toreros, apoderats i aficionats, i sembla que la Rethorica els inspira, a jutjar per l'animació dels parlaments.