La Senyera de València. Records històrics (fragment)


Obra:Poesies valencianes (p. 322-324)
Indret:Ajuntament
Municipi:València
Comarca:València

testing image

La Senyera de València. Records històrics (fragment)

 

¡Ai, valenciana Senyera!

¡Qui t'ha vist i te veu!

 

Ans, Senyera, quan te treen

de la casa del Consell,

los jurats amb lo justícia

criminal i els ballesters,

sempre a l'honorable síndic,

a qui dur-te perteneix,

agenollat, l'imposàveu,

baix solemne jurament,

pedrer abans l'existència

que abandonar-te jamés.

Jurament que en ta defensa

amb sa sang, com a valent,

segellà de Villarrasa

lo magnífic cavaller.

Quan amotinat lo poble,

que bregava per sos drets,

rebasar-te a la noblea

lluitant cos a cos volgué;

puix tal honraels mereixies,

que en València, ara i adés,

ta possessió es disputaven

los magnats i los plebeus.

Emperò si ells tan glorioses

Contemplaven en tots plecs,

Pàgines que en nostra història

Brillaran eternament;

hui, ¿com te mirem nosaltres?

Com si fores un drap vell.

 

¡Ai, valenciana Senyera!

¡Qui t'ha vist i te veu!