Des del lloc que ocupava distingia al davant...


Obra:Arròs i tartana (p. 8-9)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

Des del lloc que ocupava distingia al davant l'església de Sant Joan del Mercat, amb la terrassa de baranes rovellades, que acollia baix, quasi en els fonaments, les llòbregues i humides covetes on els llauners estableixen les seues botigues des de temps antics. Dalt, la façana de pedra llisa, groguenca, corcada i amb un retaule d'escultura desgastada, dues portades vulgars, una filera de finestres sota la volada, sants granítics al nivell dels sostres i, a la fi, el campanar triangular amb els seus tres balconets, el seu rellotge descolorit i desbaratat, rematat tot per la fina pirámide, a l'extrem de la qual, a manera de penell i col·locat sobre una esfera, gira pesadament el pardal fabulós, el popular pardalot amb la seua cua com un ventall.